Op deze pagina leg ik jullie uit hoe alles nu geregeld is en wat ik wil bereiken met dit burgerinitiatief.

Wereldgezondheidsorganisatie

In 1992 is het verdrag van Kopenhagen gekomen. De Wereldgezondheidsorganisatie nam fibromyalgie op in de International Statistical Classification of Diseases and related Health problems (ICD-10). Fibromyalgie wordt daarin in de ICD-10 omschreven als M79-0 Reumatiek, niet nader beschreven een van de vele zachte weefselstoornissen, die nergens anders zijn beschreven. In 2007 is de verklaring aangepast. Fibromyalgie is officieel geclassificeerd als ICD-10 M-79-7. Fibromyalgie is een pijnlijke toestand die de gewrichten niet aantast en zich voornamelijk op de spieren concentreert. Fibromyalgie wordt omschreven als de meest voorkomende oorzaak van chronische algemene skeletspierpijn. Fibromyalgie is dus erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Vanaf mei 2019 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie fibromyalgie opgenomen  in de International Statistical Classification of Diseases and related Health problems. (ICD-11). Fibromyalgie wordt hier geclassificeerd onder MG-30, dat staat voor chronische pijn.

Dit moet vanaf 2022 zijn aangepast in het Nederlandse gezondheidssysteem.

Vanaf 2022 krijgen we de behandeling vergoed, dus dan is deze petitie niet meer nodig, krijg ik wel eens als vraag. Dat de Wereldgezondheidsorganisatie het erkend, wil niet zeggen dat je dan in aanmerking komt voor vergoeding van behandelingen, bijvoorbeeld fysiotherapie. In de Nederlandse wet is het zo bepaald, wil je in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het basispakket, dan moet de ziekte op de lijst van chronische aandoeningen staan. Fibromyalgie staat hier niet op. Dus je zult je vanaf 2022 nog steeds aanvullend moeten verzekeren om behandelingen vergoed te krijgen. Het wordt dus alleen vergoed vanuit het basispakket, als fibromyalgie op de lijst van chronische aandoeningen wordt geplaatst door de Nederlandse overheid. Hier een link naar de actuele lijst met chronische aandoeningen 2019.

Wat wil ik bereiken?

 

Ziekenhuizen meer samenwerken


Nederland hoort dus fibromyalgie te erkennen als aandoening/ziekte. Maar in de praktijk voelen veel fibromyalgie-patiënten zich niet begrepen. Ze krijgen alleen veel onbegrip over zich heen. Het begint al bij het krijgen van de diagnose fibromyalgie. Het duurt heel lang voordat je de diagnose fibromyalgie krijgt. De reumatoloog stelt de diagnose nadat is alles uitgesloten en je bij 11 van 18 tenderpoints pijn hebt. Veel mensen krijgen dan van de reumatoloog te horen. Je hebt de ziekte fibromyalgie, maar ik kan niets voor u doen. Hier is geen behandeling voor, dus je moet er mee leren leven. In mijn geval was dat ook zo. Maar sommige mensen krijgen zware pijnmedicatie waarvan je weer andere bijwerkingen krijgt, waardoor goed functioneren niet meer mogelijk is. Er worden nu wel onderzoeken gedaan naar oorzaak en behandeling, maar elk ziekenhuis doet hun eigen onderzoek en komen ook tot andere conclusies. Ik wil dat ziekenhuizen gaan samenwerken om samen de oorzaak en behandeling te kunnen vinden.

Omdat er nu zoveel oorzaken worden gevonden en iedereen fibromyalgie anders ervaart, ben ik er van overtuigd dat de oorzaak per persoon kan verschillen, maar dan moet er voor elke oorzaak een passende behandeling worden gevonden, zodat iedereen wel kan functioneren en de diagnose wordt dan hopelijk ook sneller gesteld.

Vergoeding vanuit basispakket

Voor de vergoeding van de behandelingen wil ik dat fibromyalgie op de lijst van chronische aandoeningen komt te staan. Want nu moeten mensen zich hoog aanvullend verzekeren willen ze hun behandelingen helemaal/gedeeltelijk vergoed krijgen, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Want bij aanvullende verzekeringen krijg je bij de meeste verzekeraars maar een maximaal aantal behandelingen. Dit is vaak niet genoeg om 1 keer in de week te gaan. Wat ik dus ook wil, mochten mensen door medische redenen niet kunnen uitkomen met het aantal behandelingen vanuit het aanvullende pakket. Dan kunnen ze bij hun behandelend arts vragen of hun een papier kunnen invullen waardoor je je mogelijk kunt bijverzekeren, voor een klein bedrag extra per maand. Dit moet dan wel gecontroleerd worden door een externe instantie, want anders kan elke arts om elke reden wel een briefje maken voor extra behandeling.

Ik geef het voorbeeld van mijzelf. In 2018 had ik 27 behandelingen fysiotherapie in mijn aanvullende pakket. Normaal heb ik hier genoeg aan want dan kan ik om de week naar dry needling. Nu ben ik in augustus 2018 aan mij knie geopereerd en moest ik opnieuw leren lopen. Hiervoor had ik dus fysiotherapie nodig. Ik heb hierdoor minder naar dry needling gekund en ik heb een aantal behandelingen fysiotherapie ook zelf moeten betalen. Als er dus de mogelijkheid was geweest om bij te verzekeren dan had ik gewoon mijn dry needling kunnen blijven volgen. En het probleem is helemaal verholpen als alle behandelingen gewoon uit het basispakket worden vergoed.

Nu zijn er ook dingen wat helpt voor fibromyalgie wat niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wat mij nog meer helpt naast dry needling is massage. Ze masseren dan alle triggerpoints los. Een behandeling kost € 50,- voor een uur. Stel dat je om de week dat zou doen zoals wat ik bij dry needling doe dan ben je op jaarbasis € 1.300,-. Dit is voor mensen die niet veel verdienen veel geld. Dus graag zou ik zien dat elke behandeling die de kwaliteit van leven verbeterd, wordt vergoed vanuit de zorgverzekering.


WMO hulpmiddelen

Dit stuk word binnenkort geplaatst. Ik laat de mensen van het voormekaar Berkelland hier overheen lezen. Als ik hier reactie op terug heb, komt het op mijn website te staan.


Werk en uitkering

Mensen met fibromyalgie willen wel werken, maar helaas lukt het mensen vaak niet. En als ze al op een sollicitatiegesprek mogen komen, worden ze het vaak niet, want de werkgever wil geen zieke werknemer. Je moet dus een uitkering aanvragen. Ik heb ervaringen van mensen opgevraagd hoe het bij hun is gegaan, want ik ben hier zelf nog nooit mee in aanraking geweest. Bedankt voor alle ervaringen. Na aanleiding van al die ervaringen heb ik een gesprek aangevraagd bij het UWV want alle ervaringen waren bijna allemaal negatief en ik wou graag weten hoe komt dat. In april 2019 heb ik meerdere gesprekken gehad met verschillende mensen het UWV.

Als eerste had ik een gesprek met Herman Kroneman (medisch adviseur voor SMZ, en vertegenwoordiger richting ministerie en formele organen zoals de Gezondheidsraad) en later een gesprek met Yvette van Woerkom (arbeidsdeskundige). Arthur van ’t Spijker was bij alle gesprekken aanwezig, hij had deze gesprekken voor mij geregeld en via hem ging de communicatie. Ze vonden het allemaal fijn dat ik een gesprek met hun had aangevraagd om te horen waarom het UWV zo handelt.

Het UWV handelt zo omdat het in de wet staat omschreven en het maakt ook uit wat voor uitkering je aanvraagt.

WIA

Ben je je 2 jaar ziek en kun je hierdoor niet of minder werken, dan kun een WIA-uitkering aanvragen. Dit is onderverdeelt in 2 verschillende uitkeringen.

WGA, Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: Een WGA-uitkering die kun je krijgen als je nu niet in staat bent om te werken, maar in de toekomst is het wel weer mogelijk om aan het werk te gaan.

IVA, Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten: Een IVA-uitkering kun je krijgen als niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is op herstel.

Bij een WIA-uitkering gebruiken ze het loonderving systeem. Dit houd in wat kun je nog ondanks je beperking/ziekte en hoeveel ga je er met je inkomen erop achteruit met je nieuwe functie.
Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als er sprake is van meer dan 35% inkomensverlies met de nieuwe functie.

De verzekeringsarts die vraagt naar al je medische gegevens en stelt aan de hand van die medische gegevens een Kritische Functionele mogelijkheden lijst (FML) op. De FML is een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te kunnen functioneren, alle beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, staat dus hierin omschreven. Deze lijst heeft het UWV opgesteld volgens de overheidswetten. De FML is vervolgens door rechter goedgekeurd om gebruikt te worden.

Nadat je bij de verzekeringsarts bent geweest, heb je een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige heeft van de verzekeringsarts de FML gekregen. De arbeidsdeskundige mag niet meer vragen naar de medische klachten, want hier is de arbeidsdeskundige niet bevoegd voor. De arbeidsdeskundige mag alleen vragen wat kun je nog en heeft de FML waarmee rekening moet worden gehouden. Vervolgens worden alle beperkingen en alles wat je nog kunt in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) gestopt en hier komen dan functies uitrollen die je zou kunnen doen. De arbeidskundige gebruikt hierbij ook zijn eigen kennis om te kijken of de functie bij de persoon past. Bij de functie hoeft geen vacature beschikbaar te zijn. Met die functies wordt er gekeken hoeveel ga er op inkomen achteruit. Ik geef hieronder een  voorbeeld.

Voorbeeld:
De uitkering aanvrager werkte 38 uur per week als groepsleider in een callcenter en verdiende € 20,00 per uur. De persoon had vooral moeite met leiding geven, zo blijkt uit de FML die door de verzekeringsarts is opgesteld.

De arbeidsdeskundige raadpleegt het CBBS en selecteert 3 functies (met elk ten minste 3 arbeidsplaatsen) waarin leiding geven niet voorkomt:

 • Schadecorrespondent 10 arbeidsplaatsen € 12,00 per uur 38 uur per week
 • Receptionist schadeherstelbedrijf: 3 arbeidsplaatsen € 9,00 per uur 38 uur per week
 • Verkoopmedewerker: 5 arbeidsplaatsen € 10,00 per uur 38 uur per week

De resterende verdiencapaciteit wordt gevormd door het mediane (middelste) loon van deze 3 functies. In dit geval is dat het loon van de verkoopmedewerker: € 10,00.

De berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage is dan als volgt:

(( oud loon – mediane loon)/ oud loon) * 100% = ((20 – 10) / 20) * 100% = 50%.

In dit geval komt de uitkering aanvrager in aanmerking voor een WIA-uitkering. Er is sprake van meer dan 35% inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. 

Stel bij het zelfde voorbeeld als hierboven is het loon van een groepsleider in een callcenter € 15,00 per uur.

Dan is de berekening:
(( oud loon – mediane loon)/ oud loon) * 100% = ((15– 10) / 15) * 100% = 33,33%.

In dit geval komt de uitkering aanvrager niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Mogelijk komt hij of zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering en in dat geval kun je gebruik maken van een re-integratiedienstverlening van het UWV.

Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt dan kom je bij het Werkbedrijf terecht. En gaan ze samen zoeken naar waar je aan het werk kunt, voor het percentage dat je niet bent afgekeurd.

Het is alleen voor de iemand met een ziekte lastig om werk te vinden. Veel werkgevers zitten hier niet op te wachten want als de persoon zich ziek meldt, moet er vervanging worden geregeld. De opmerking van het UWV was, hier kunnen werkgevers voorzieningen voor aanvragen. Maar ondanks dat er voorzieningen zijn voor werkgevers is het nog lastig om werk te vinden. Werkgevers weten 1 niet waar ze de voorzieningen moeten aanvragen en 2 willen ze al dat gedoe er niet mee hebben, dus kiezen ze ervoor om een gezond iemand aan te nemen en niet iemand die ziek is. Ze willen graag iemand hebben die overal inzetbaar is en niet maar 1 ding kan doen.

Wajong

Heb je nog nooit betaald werk gehad, dan kun je een Wajong uitkering aanvragen. Er wordt dan gekeken naar arbeidsvermogen.

Met arbeidsvermogen bedoelt het UW heeft u mogelijkheden om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimumloon verdient, omdat je door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat je minder uren kunt werken.

Je hebt arbeidsvermogen als je:

 • met begeleiding kunt werken.
 • een voorziening nodig heeft om te kunnen werken.
 • alleen ‘beschut’ werk kunt doen.

De criteria voor arbeidsvermogen is:

 1. Tenminste 4 uur per dag belastbaar zijn of 2 tegen het minimumloon.
 2. Tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken.
 3. Een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
 4. Beschikken over basale werknemersvaardigheden.

Dit is in het kort hoe het UWV handelt, omdat de wet zo in elkaar zit. Hoe het in de wet staat vind ik een oneerlijke manier. Bij een WIA kun je eigenlijk alleen een uitkering krijgen al je een hoog salaris hebt gehad. Ik wil dat er niet alleen wordt gekeken naar wat kun je nog en wat is je inkomensverlies. Ik wil dat er meer rekening wordt gehouden met je gezondheidsklachten, ook al is dat op het moment van de keuring niet zichtbaar, dit geld voor de WIA en wajong, want een arbeidsvermogen is lastig vast te stellen bij fibromyalgie. De ene dag kun je namelijk alles en de andere dag niets. En ook hier moet ontschotting plaatsvinden. Bij het UWV hebben ze nu al personeel tekort. Nu is het zo dat de arbeidsdeskundige zich niet mag bemoeien met de medische kant van het verhaal, omdat hij of zij daar niet bevoegd toe is. Ik wil dat er 1 persoon of 2 personen samen de hele beoordeling doen van een persoon. Dus dat in de huidige situatie de arbeidsdeskundige ook op de hoogte is van de medische gegevens. Dit kan worden tegengesproken er is een medisch beroepsgeheim dus niet iedereen mag dit weten. Iedereen heeft in zijn of haar beroep informatie die ze niet met derden mogen delen, dus in dit geval blijft de informatie tussen de uitkeringsaanvrager, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. De informatie moet binnen het UWV blijven. Zo hoeft de uitkeringsaanvrager ook niet meerdere keren zijn verhaal te doen en is er minder kans dat ze onbegrip ervaren. Ik wil dat er meer voorlichting komt aan werkgevers over hoe ze de voorzieningen kunnen aanvragen als ze iemand aannemen met een beperking. En dat er meer informatie beschikbaar komt over hoe je een uitkering kunt aanvragen en op welke uitkering heb je wel of geen recht. De functies die uit het CBBS komen, daar moet wel een vacature beschikbaar voor zijn of er moet beter gekeken worden hoe kan het toegepast worden binnen een bedrijf. Want werkgevers nu willen graag iemand die van alles een beetje kan. Alle regels waar het UWV zich aan moeten houden staan omschreven in het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

En het laatste punt wat ik wil bereiken is dat er meer controle komt op alle instanties die ik hierboven allemaal genoemd heb, zodat de juiste wet overal wordt nageleefd en dat het niet uit moet, maken welke persoon je bij welke instantie je voor je hebt zitten.

Samenvatting

 • Ziekenhuizen en artsen meer gaan samenwerken naar oorzaak en behandeling.
 • Fibromyalgie op de lijst van chronische aandoeningen.
 • Mogelijkheid tot bijverzekeren van behandelingen.
 • Er moet ontschotting plaatsvinden bij de …, UWV en andere instanties.
 • ….
 • Bij het UWV moeten de gezondheidsklachten meer de doorslag geven wel of geen uitkering.
 • Betere voorlichting over voorzieningen voor werkgevers.
 • Bij de functies moeten vacatures beschikbaar zijn of makkelijk te realiseren zijn.
 • Meer voorlichting waar kun je terecht om dingen aan te vragen.
 • Meer controle vanuit de overheid of alle wetten juist worden nageleefd.

Handtekening zetten?

Het zal er op of eronder zijn of ik genoeg handtekeningen heb. Heb je nog niet getekend, klik dan op de button.

knop petities