Halverwege december 2019 kon er niet meer getekend worden op papier en via deze website, zodat ik het uitzoeken van de handtekeningen overzichtelijker kreeg. De eerste maanden van 2020 ben ik druk bezig geweest met de handtekenigen uitzoeken. 

In maart heb ik een vragenlijst gemaakt die Nederlandse fibromyalgie patiënten konden invullen. Helaas werkte de link niet goed want ik deed het via een externe website. Ook hadden mensen problemen om op mijn website te komen. Ik heb het eerst zelf proberen op te lossen, maar dat ging niet. Na contact met de hosting moest alles opnieuw op de website gezet worden. 22 mei 2020 was de website dan ook even uit de lucht en is alles erop nieuw opgezet. Nadat alles er weer opnieuw op stond, heb ik de vragenlijst toch op deze website gezet i.p.v. een externe website. De onderwerpen die in de vragenlijst aan bod kwamen zijn de zorg, UWV en WMO. Hier de pdf naar samenvatting van alle antwoorden die zijn gegeven. 

Op 11 mei 2020 werd ik gebeld door het ReumaMagazine dat ze graag nog een artikel wilden maken over mijn burgerinitiatief. Dit artikel zou dan in juli in hun magazine staan. Samen met het ReumaMagazine heb ik een mooi artikel gemaakt.

Op 12 juli 2020 heb ik een fijn skypegesprek gehad met Ferry van Putten van het Fibrocentrum. Hij wilde graag nog een artikel plaatsen op zijn website. Het artikel heeft hij op 21 juli 2020 geplaatst.

Op 15 juli 2020 was het zover de handtekeningen uitzoeken was klaar. Ik had ruim 50.000 handtekeningen bij elkaar. Ik heb toen gelijk contact opgenomen met de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven dat ik graag de handtekeningen wil komen overhandigen. Helaas kon dat niet meteen, want in juli en augustus had de Tweede Kamer een zomerreces. Ik zou eind augustus meer informatie ontvangen.

In deze maanden heb ik niet stil gezeten. Ik heb een verslag gemaakt voor de Tweede Kamerleden. In dat verslag heb ik uitgelegd wat is fibromyalgie, mijn hele medische geschiedenis van fibromyalgie, mijn dagelijks leven met fibromyalgie, het verloop van het burgerinitiatief, wat wil ik bereiken met dit burgerinitiatief, de vragenlijst, nog wat extra aanvullende informatie en alle ervaringen van fibromyalgie patiënten die ik met toestemming mag delen met Kamerleden. Het verslag heeft in totaal 83 pagina's. Ik hebt het verslag gemaild naar alle Tweede Kamerleden die in de Commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zitten.

Op 31 augustus 2020 kreeg ik een mail terug van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven met de vraag of ik de handtekeningen misschien op 29 september 2020 kon komen overhandigen.

Op 8 september 2020 kreeg ik een mail dat de vergadering, die voorafgaand aan het overhandigen van de handtekeningen moet plaatsvinden, niet door kon gaan i.v.m. dat er te weinig mensen aanwezig konden zijn. Het was dus niet zeker of het overhandigen 29 september 2020 door kon gaan. De vergadering vond uiteindelijk wel voor 29 september 2020 plaats, maar toen gooide corona roet in het eten. Het overhandigen werd een maand opgeschoven en zou dan op 29 oktober 2020 plaatsvinden.

Ik had ondertussen de Tubantia nog benaderd of zij nog een artikel wilden plaatsen om nog wat extra handtekeningen te verzamelen. Op 29 september 2020 heeft de Tubantia een artikel in de krant gezet. En op 20 oktober 2020 hebben ze nogmaals een artikel in de krant gezet.

Ook Nieuws uit Berkelland heb ik benaderd of zij nog een oproep wilde plaatsen om nog wat extra handtekeningen binnen te krijgen. Op 22 oktober hebben zij een stukje op hun website geplaatst.

Zorg in de Regio, waar ik in 2015 een radio-interview heb gehad, had ook gehoord dat ik de handtekeningen ging overhandigen aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Zij wilden graag weer iets uitzenden op de radio. Op maandagavond 26 oktober 2020 mocht naar de studio in Nijverdal om het radio-interview op te nemen. In week 49 was het interview te horen op verschillende radio-uitzendingen in Twente.

Ook heb ik het Fibrocentrum, de FES en andere instanties op de hoogte gebracht dat ik de handtekeningen op 29 oktober 2020 mocht overhandigen. Het Fibrocentrum heeft toen nogmaals een stukje op  hun website gezet. Voor het overhandigen van de handtekeningen heb ik een telefonisch interview gehad met de FES voor het blad van januari 2021.

Normaal gesproken vindt het overhandigen van de handtekeningen plaats in de grote hal van de Tweede Kamer en krijg je alle tijd om te vertellen wat je wilt bereiken en vragen te stellen aan de Tweede Kamerleden. Dit kon nu niet door corona. Door corona was al veel opgeschoven, dus heeft Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven kunnen regelen dat ze toestemming hebben gekregen om 3 burgerinitiatieven te overhandigen op 29 oktober 2020, hier zit normaal een beperking op. Ik zou dan als tweede aan de beurt zijn.

Op 29 oktober was het dan zover. Ik ben samen met mijn moeder met de trein naar Den Haag gegaan. Ik had mijn moeder en mij aangemeld om een debat bij te wonen in de Tweede Kamer omdat wij al erg vroeg in Den Haag waren. We waren er al om 13:00 uur en om 15:55 uur zou het overhandigen van de handtekeningen plaats vinden. Helaas ging het debat niet door. Maar we hebben ons wel vermaakt in het gebouw van de Tweede Kamer. Om 15:30 uur hebben wij ons weer gemeld bij de balie en werden wij opgehaald. Via hier kun je het overhandigen van de handtekeningen terugkijken.

Het overhandigen ging erg goed. Maar de dagen daarna was ik helemaal gesloopt, alles deed pijn. Ik heb hierover ook een vlog gemaakt. Nu de handtekeningen zijn overhandigd is het eerst afwachten of de handtekeningen worden goedgekeurd.

Iemand van Bezwaar UWV stuurde mij op 2 november 2020 een mail dat hij het een goed initiatief vind waar ik mee bezig ben. Hij heeft een artikel op over fibromyalgie geschreven op de website van Bezwaar UWV en mij hierin genoemd.

Begin december 2020 werd ik gebeld door Noortje Krikhaar van het ReumaMagazine. Ze wilde graag een column schrijven, voor het ReumaMagazine van februari 2021, over het overhandigen van de handtekeningen.

Op 9 december kreeg ik een brief van Griffier van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven met daarin de mededeling dat de handtekeningen zijn goedgekeurd. 

Vervolgens ging de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven beoordelen of ik aan het tweejaarscriterium voldoe. Het tweejaarscriterium houdt in dat het de afgelopen 2 jaar niet besproken mag zijn in de Tweede Kamer. Ik zou voor de verkiezingen op 17 maart 2021 hier bericht over krijgen.