In janurari 2017 werd ik benaderd door journalist Martijn Mastenbroek. Hij wilde graag in zijn radioprogramma aandacht schenken aan mijn Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie. Op maandag 30 januari 2017 was het telefonisch radio-interview.

Op 28 januari 2017 werd ik gemaild door de Stentor. Ze gingen een artikel maken over fibromyalgie en wilden graag mijn Burgerinitiatief Erken Fibromyalgie erbij vermelden. Via de telefoon heeft er een interview plaatstgevonden en op 6 februari 2017 is het artikel geplaatst in De Stentor.

Op 22 maart 2017 werd ik benaderd door het Nederlands Dagblad. Zij gingen ook een artikel maken over fibromyalgie en wilden hierbij graag een stuk schrijven over het Burgerinitatief Erken Fibromyalgie. Op 12 april 2017 is het artikel geplaatst op hun website.

Daarna is het even rustig geweest rondom het Burgerinititatief Erken Fibromyalgie, omdat ik in juni 2017 ging samenwonen. Ondertussen was ik druk bezig met uitzoeken van de handtekeningen, want ik kreeg in de gaten dat er veel dubbelen tussen zaten. Sommige mensen hadden wel 10 keer getekend. Het was een tijdrovend klusje.