Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS.

Fibromyalgie kenmerkt zich door chronische pijn verspreid over het lichaam in combinatie met andere lichamelijke, cognitieve en/of emotionele klachten. Vanwege de mogelijke ernst van de klachten en impact daarvan op de kwaliteit van leven ziet de Gezondheidsraad fibromyalgie als een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. Erkennen betekent dat de klachten en gevolgen daarvan serieus worden genomen en dat mensen met fibromyalgie met een open en onbevooroordeelde houding worden benaderd, zowel in de zorgpraktijk als in de context van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. 

Het is niet volledig begrepen wat fibromyalgie veroorzaakt en het beloop ervan beïnvloedt. De huidige visie in de wetenschappelijke literatuur is dat verschillende biologische, psychologische en sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van de klachten. 

Het is van belang dat bij de diagnostiek en bij de begeleiding en behandeling rekening wordt gehouden met al deze factoren. Een dergelijke integrale aanpak, ook bekend als een benadering volgens het biopsychosociale model, is volgens de Gezondheidsraad essentieel voor goede zorg - in het algemeen en dus ook voor fibromyalgie.

 

Publicatie:

19 maart 2024

 

Bron: Gezondheidsraad