Omdat lang niets gehoord had van het ministerie van VWS en ministerie van SZW, heb ik op 25 mei 2022 een mail gestuurd met de vraag hoe het ervoor staat. Op 30 mei 2022 kreeg ik een berichtje van het secretariaat van de gezondheidsraad. Ze willen mij informatie sturen voor de hoorzitting over fibromyalgie bij de gezondheidsraad. Na aanleiding van die mail ging ik op internet zoeken naar informatie bij de gezondheidsraad over fibromyalgie. Op de website van de gezondheidsraad vond ik de brief van minister Ernst Kuipers aan de gezondheidsraad.

Klik op onderstaande afbeelding om de brief te lezen.

Adviesvraag VWS

Bron: Gezondheidsraad