Mensen met fibromyalgie willen wel werken, maar helaas lukt het fibromyalgie patiënten vaak niet. Als ze al op een sollicitatiegesprek mogen komen, worden ze het vaak niet, want de werkgever wil geen zieke werknemer. Je moet dan een uitkering aanvragen. Ik heb ervaringen van fibromyalgie patiënten opgevraagd hoe het aanvragen van een uitkering bij hun is gegaan, want ik ben zelf nog nooit met het UWV in aanraking geweest. Bedankt voor alle ervaringen die naar mij zijn gestuurd. Na aanleiding van al die ervaringen heb ik een gesprek aangevraagd bij het UWV omdat bijna alle ervaringen negatief waren. Ik wilde graag weten hoe dat komt. In april 2019 heb ik met de heer Kroneman en mevrouw Van Woerkom een gesprek gehad. Zij hebben mij helemaal uitgelegd hoe het UWV moet handelen. Het gesprek zie je uitgewerkt onder gedaan in 2019.

Het UWV handelt volgens de Nederlandse wetgeving het maakt niet uit welke uitkering je aanvraagt. Alle regels waar het UWV zich aan moeten houden staan omschreven in het schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.

Hoe zit de wet in elkaar?

WIA

Ben je 2 jaar ziek en kun je hierdoor niet of minder werken, dan kun een WIA-uitkering aanvragen. Dit is onderverdeelt in 2 verschillende uitkeringen.

WGA, Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten: Een WGA-uitkering die kun je krijgen als je nu niet in staat bent om te werken, maar in de toekomst is het wel weer mogelijk om aan het werk te gaan.

IVA, Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten: Een IVA-uitkering kun je krijgen als niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans op herstel is.

Bij een WIA-uitkering gebruiken ze het loonderving systeem. Dit houdt in: wat kun je nog ondanks je beperking/ziekte en hoeveel ga je er met je inkomen erop achteruit met je nieuwe functie. Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als er sprake is van meer dan 35% inkomensverlies met de nieuwe functie.

De verzekeringsarts die vraagt naar al je medische gegevens en stelt aan de hand van die medische gegevens een Kritische Functionele mogelijkheden lijst (FML) op. De FML is een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te kunnen functioneren, alle beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, staan hierin omschreven. Deze lijst heeft het UWV opgesteld volgens de overheidswetten. De FML is vervolgens door de rechter goedgekeurd om gebruikt te worden.

Nadat je bij de verzekeringsarts bent geweest, heb je een gesprek met de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige heeft van de verzekeringsarts de FML gekregen. De arbeidsdeskundige mag niet meer vragen naar de medische klachten, want hier is de arbeidsdeskundige niet bevoegd voor. De arbeidsdeskundige mag alleen vragen wat kun je nog en heeft de FML waarmee rekening moet worden gehouden. Vervolgens worden alle beperkingen en alles wat je nog kunt in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) gestopt en hier komen dan functies uitrollen die je zou kunnen doen. De arbeidskundige gebruikt hierbij zijn eigen kennis om te kijken of de functie bij de persoon past. Bij de functie hoeft geen vacature beschikbaar te zijn. Met die functies wordt er gekeken hoeveel ga er op inkomen achteruit. Ik geef hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld:
De uitkering aanvrager werkte 38 uur per week als groepsleider in een callcenter en verdiende € 20,00 per uur. De persoon had vooral moeite met leiding geven, zo blijkt uit de FML die door de verzekeringsarts is opgesteld.

De arbeidsdeskundige raadpleegt het CBBS en selecteert 3 functies (met elk ten minste 3 arbeidsplaatsen) waarin leiding geven niet voorkomt:

  • Schadecorrespondent 10 arbeidsplaatsen € 12,00 per uur 38 uur per week
  • Receptionist schadeherstelbedrijf: 3 arbeidsplaatsen € 9,00 per uur 38 uur per week
  • Verkoopmedewerker: 5 arbeidsplaatsen € 10,00 per uur 38 uur per week

De resterende verdiencapaciteit wordt gevormd door het mediane (middelste) loon van deze 3 functies. In dit geval is dat het loon van de verkoopmedewerker: € 10,00.

De berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage is dan als volgt:

((oud loon – mediane loon)/ oud loon) * 100% = ((20 – 10) / 20) * 100% = 50%.

In dit geval komt de uitkering aanvrager in aanmerking voor een WIA-uitkering. Er is sprake van meer dan 35% inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. 

Stel bij het zelfde voorbeeld als hierboven is het loon van een groepsleider in een callcenter € 15,00 per uur.

Dan is de berekening:
((oud loon – mediane loon)/ oud loon) * 100% = ((15– 10) / 15) * 100% = 33,33%.

In dit geval komt de uitkering aanvrager niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. Mogelijk komt hij of zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering. In dat geval kun je gebruik maken van een re-integratiedienstverlening van het UWV.

Ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt dan kom je bij het Werkbedrijf terecht. En gaan ze samen zoeken naar een geschikte werkplek, voor het percentage dat je niet bent afgekeurd.

Het is alleen voor de iemand met een ziekte lastig om werk te vinden. Veel werkgevers zitten hier niet op te wachten want als de persoon zich ziek meldt, moet er vervanging worden geregeld. De opmerking van het UWV was, hier kunnen werkgevers voorzieningen voor aanvragen. Maar ondanks dat er voorzieningen zijn, voor werkgevers, is het nog lastig om werk te vinden. Werkgevers weten vaak niet waar ze de voorzieningen kunnen aanvragen of willen het werk van de aanvraagproces niet hebben. Hierdoor kiezen ze ervoor om een gezond iemand aan te nemen. Ze willen graag iemand hebben die overal inzetbaar is en niet maar 1 ding kan doen.

Wajong

Heb je nog nooit betaald werk gehad, dan kun je een Wajong uitkering aanvragen. Er wordt dan gekeken naar arbeidsvermogen.

Met arbeidsvermogen bedoelt het UW heeft u mogelijkheden om te werken. Dit kan ook werk zijn waarmee je minder dan het minimumloon verdient, omdat je door uw ziekte of handicap minder aankunt dan andere werknemers. Of omdat je minder uren kunt werken.

Je hebt arbeidsvermogen als je:

  • met begeleiding kunt werken.
  • een voorziening nodig hebt om te kunnen werken.
  • alleen ‘beschut’ werk kunt doen.

De criteria voor arbeidsvermogen is:

  1. Tenminste 4 uur per dag belastbaar zijn of 2 tegen het minimumloon.
  2. Tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken.
  3. Een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
  4. Beschikken over basale werknemersvaardigheden.

Het UWV zegt fibromyalgie te erkennen, maar het UWV moet handelen volgens de wet. Hierdoor vallen fibromyalgie patiënten tussen wal en schip.